Facebook Instagram Youtube

Feldenkrais Introductory Workshop / Úvod do metódy Feldenkrais

Chystáme pre vás pravidelné lekcie Feldenkrais a preto sme pripravili úvodný workshop. 


Objavte Feldenkraisovu metódu na víkendovom kurze a osloboďte sa od obmedzení svojich pohybových vzorcov. Postupne zvýšte svoju citlivosť voči svojmu telu a jeho pohybovým zvyklostiam, rozšírte svoje možnosti telesnej uvoľnenosti a pomocou konkrétneho individualizovaného procesu výuky vstúpte do bdelého, živého stavu úplnej relaxácie.

Čo je to Feldenkrais ?

Feldenkraisova metóda je na pohybe založená metóda výuky, ktorá využíva jednoduché telesné cvičenia ako základ uvedomelej práce s telom, stretnutím sa s osobnou slobodou a rozvinutím kvality života.

Sprevádzať vás bude Daniella

Daniella Hill sa vyškolila vo Feldenkraisovej metóde pod vedením Mie Segal, prvej asistentky a spolupracovníčky Moše Feldenkraisa a dcéry pani Segalovej, Leory Gaster na ich MBSA Foundation programe v rokoch 2011 až 2014. V roku 2012 sa presťahovala do Európy z USA, aby prehĺbila svoju znalosti ukončením výuky v nemeckom Bad Toelz a pod vedením autorizovaného učiteľa a praktizujúceho Erharda Klammertha vo Viedni.

Daniellin záujem o Feldenkraisovu metódu vyvstal z dlhodobého záujmu o meditáciu a praxe bdelého uvedomovania. Po absolvovaní štúdia literatúry na Brown University a prácou s tvorivým písaním a učením jazykov sa preorientovala zo sveta písomnej komunikácie na komunikáciu stelesnenú fyzickým pohybom. Nachádza esenciálnu podobnosť svojej práce s jazykom a pohybom: keď rozšírime svoj pohybový “slovník” , obohatíme tým spôsob, akým prežívame svet.

ONLINE REGISTRÁCIA

 

KEDY/ WHEN

  • 15.12.2018 9:00 - 12:00 hod.

KDE/ WHERE

  • Yoga Shala  - Osloboditeľov 667/1A, Trenčín 

CENA/ PRICE

  • 25 Eur

VEDIE/ TEACHER

  • Daniella Hill

 

Join an introductory weekend course in Feldenkrais Method to discover and go beyond limiting movement patterns. Along the way, you'll refine your sensitivity to your own body and movement patterns, expand your repertoire of physical ease, and - through a concrete, self-directed learning process - you'll access a wakeful, vibrant state of true relaxation.
 
What is Feldenkrais?
 
The Feldenkrais Method is a movement-based learning method that uses simple physical movements as the basis for developing bodily awareness, encountering personal freedom, and improving the quality of life.
 
About Danielle
 
Danielle Hill has trained in the Feldenkrais Method under Mia Segal, Moshe Feldenkrais’s first assistant and collaborator, and Ms. Segal’s daughter, Leora Gaster, through their MBSA Foundation Program (2011-14). In 2012, she relocated to Europe from the United States to deepen her learning in the method, completing the Foundation training in Bad Toelz, Germany while learning from Feldenkrais practitioner and trainer Erhard Klammerth in Vienna.
 
Danielle’s attraction to the Feldenkrais Method grew out of a long-standing interest in meditation and awareness practices. After studying literature at Brown University and working with writing and language teaching, she shifted from the world of written communication to the communications that we embody through physical movement. She finds an essential similarity between her work with language and movement: when we enrich the “vocabulary” of our movements, we enrich the way we experience the world.

 

Prihláste sa na odber noviniek
Hore