Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

10 týždňový kurz Ashtanga joga

Termín:

10:00 každý pondelok, od 11.9.2017

Miesto:

Yoga Shala, Nové priestory - Osloboditeľov 667/1A, Trenčín 

Učiteľ: Katka Hazalová
Cena: 65 €
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa
Bankové spojenie: 2927881623/1100
IBAN: SK3011000000002927881623
BIC/SWIFT: TATRSKBX
V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše priezvisko a názov kurzu.

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej platby.
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 50% z celkovej platby.
Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátené 10% z celkovej platby.

Hore