Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

AcroYoga Slovakia

Termín:

14-15.5.2016, 9:00 - 17:00 hod.

Miesto:

Yoga Shala, Mierové námestie 14, 1. poschodie, 911 01 Trenčín

Učiteľ: Natalia a Michal, AcroYoga Slovakia
Cena: do 7.5.2016 60€, po 7.5.2016 65€
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa
Bankové spojenie: 2927881623/1100
IBAN: SK3011000000002927881623
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej platby. 
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 50% z celkovej platby.
Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátené 10% z celkovej platby.

Hore