Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

ASHTANGA JOGA POKROČILÍ - 10 týždňový kurz

Termín:

každý štvrtok od 14.1.2016 o 17:00 hod.

Miesto:

Yoga Shala, Mierové námestie14, 1. poschodie, Trenčín

Učiteľ: Jiří Alexa
Cena: 65 Eur
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa.
Bankové spojenie: 2927881623/1100
V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše priezvisko a názov kurzu. 

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom workshopu vám bude vrátené 90% z celkovej platby. 
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 50% z celkovej platby. 
Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátených 10% z celkovej platby.

Hore