Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

Ashtanga joga - POKROČILÍ - 10 týždňový kurz

Termín:

každý štvrtok od 7.4.2016 o 17:00 hod.

Miesto:

Yoga Shala, Mierové námestie 14, 1. poschodie, 911 01 Trenčín

Učiteľ: Jiří Alexa
Cena: 65 €
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa
Bankové spojenie: 2927881623/1100
IBAN: SK3011000000002927881623
BIC/SWIFT:TATRSKBX

V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše priezvisko a názov kurzu.

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 pred začiatom kurzu vám bude vrátených 90% z celkovej ceny kurzu. 
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátených 50% z celkovej ceny kurzu. 
Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátených 10% z celkovej ceny kurzu.

Hore