Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

Feldenkraisova metoda

Termín:

25.5.2019, 10:00 - 14:00

Miesto:

Yoga Shala Trenčín, Osloboditeľov 667/1, 911 01 Trenčín

Učiteľ: Maťo Tkáč
Cena: 25 €
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa
Bankové spojenie: 2927881623/1100
IBAN: SK3011000000002927881623
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej platby. 
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 50% z celkovej platby.
Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátené 10% z celkovej platby.

Hore