Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

JOGA PRE DETI 5-6 rokov s rodičom - kurz 15 lekcii

Termín:

každý utorok od 20.9.2016 o 16:15 - 17:00

Miesto:

MC Srdiečko, KC Stred, Dlhé Hony, Trenčín

Učiteľ: Bc. (Hons.) Eva Kadlecová
Cena: 75 €, Zľava pre druhého a ďalších súrodencov 25%
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa

Bankové spojenie: 2927881623/1100

IBAN: SK3011000000002927881623

BIC/SWIFT: TATRSKBX

V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše priezvisko a názov kurzu.

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej platby.

Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 50% z celkovej platby.

Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátené 10% z celkovej platby.

Hore