Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

JOGA PRE DETI - kurz pre deti od 4 do 6 rokov

Termín:

Deti 4-6 rokov, každý utorok od 8.3.2016, začiatok 16:30 hod.

Miesto:

MC Srdiečko, KC Stred, Dlhé Hony, Trenčín

Učiteľ: Bc. (Hons.) Eva Kadlecová, Martina Kedrová
Cena: 70€
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť na účet organizátora: Jiří Alexa.

Bankové spojenie:2927881623/1100

IBAN: SK3011000000002927881623

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Do poznámky prosíme uveďte MENO a PRIEZVISKO dieťaťa, VEK a KURZ, o ktorý máte záujem.

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej ceny kurzu. 

Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej ceny kurzu. 

Pri odlhásení v deň konania kurzu vám bude vrátených 10% z celkovej ceny kurzu. 

Hore