Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

PRANAYAMA - Workshop práce s energiou dychu

Termín:

15. november 2015, 10:00 - 18:00

Miesto:

Yoga Shala, Mierové námestie 14, 1. poschodie, Trenčín

Učiteľ: Janka Čahojová
Cena: 30 Eur bez obedu, 35 Eur s obedom
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa.
Bankové spojenie: 2927881623/1100
V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše priezvisko a názov workshopu.

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom workshopu vám bude vrátené 90% z celkovej platby.
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom workshopu vám bude vrátené 50% z celkovej platby. 
Pri odhlásení v deň konania workshopu vám bude vrátených 10% z celkovej platby.

Hore