Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

SHIVA SHANKAR workshop s učiteľom z Indie

Termín:

sobota 04.07.2015 od 9:00 do 17:00 hod.

Miesto:

Yoga Shala, Mierové námestie 14, Trenčín

Učiteľ: SHIVA SHANKAR
Cena: 35 Eur
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Janette Hodálová v plnej sume, najneskôr do 01.07.2015.
Bankové spojenie: 15 99 88 20 58 / 0200 
V správe pre príjemcu prosím uveďte vaše priezvisko a „Shiva Shankar workshop“

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom workshopu vám bude vrátené 90% z celkovej platby.
Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom workshopu vám bude vrátené 50% z celkovej platby.
Pri odhlásení v deň konania workshopu vám bude vrátených 10% z celkovej platby.

Je možné za seba zohnať náhradu.

Hore