Facebook Instagram Youtube

Online registrácia

Telo v toku pohybu a priestore - workshop

Termín:

11.-12.6.2016 9:00 - 15:30 

Miesto:

YOGASHALA Trenčín, Mierové námestie 14, 911 01 Trenčín

Učiteľ: Kamala Brestica
Cena: 45€ / 40€ študenti
Platba:

Platbu je potrebné uhradiť prevodom na účet organizátora: Jiří Alexa

Bankové spojenie:2927881623/1100

IBAN:SK3011000000002927881623

BIC/SWIFT: TATRSKBX

Storno:

Pri odhlásení viac ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 90% z celkovej platby.

Pri odhlásení menej ako 14 dní pred začiatkom kurzu vám bude vrátené 50% z celkovej platby. 

Pri odhlásení v deň konania kurzu vám bude vrátené 10% z celkovej platby.

Hore